Servicekosten berekenen


Als verhuurder bent u wettelijk verplicht om eenmaal per jaar een servicekostenoverzicht te overhandigen aan uw huurder. Met dit overzicht is duidelijk inzichtelijk of uw huurder te veel of te weinig servicekosten heeft voldaan in dat jaar. Indien noodzakelijk is het mogelijk dat Huuradvies Groningen deze afrekening opstelt. Echter, kunnen wij u ook adviseren over eventuele servicekosten welke u mogelijk niet meenmeent voor rekening van uw huurder. Deze servicekosten kunnen daarentegen gebruikt worden voor het duurzame behoudt van uw pand.